Dưới đây là hình ảnh khay cơm mà suất ăn công nghiệp Ngọc Tú đang cung cấp cho các công ty khách hàng trên ở Bình Dương, Bình Phước. Quý khách hàng có thể xem nhiều hơn ở chi tiết các mục.

KHAY MẪU 20.000 VNĐ

Xem Thêm

KHAY MẪU 25.000 VNĐ

Xem Thêm

KHAY MẪU 30.000 VNĐ

Xem Thêm

KHAY MẪU 35.000 VNĐ

Xem Thêm