Khay cơm mẫu giá 20.000 VNĐ mà Ngọc Tú Catering đang cung cấp cho khách hàng của mình.