Khay cơm mẫu giá 25.000 VNĐ mà Ngọc Tú Catering đang cung cấp cho khách hàng của mình.