Suất ăn công nghiệp Thuận An

Các khu công nghiệp ở Thuận An trong những năm gần đây được đánh giá là một trong những khu vực đem lại nền kinh tế công nghiệp quan trong của Bình Dương. Các khu công nghiệp tăng nhanh kèm theo đó là nguồn lao động cũng tăng theo, do vậy việc đảm bảo sức khỏe của người lao động luôn được các doanh nghiệp đặc biệt lưu ý quan tâm, đặc biệt là suất ăn công nghiệp hay còn gọi là cơm công nghiệp cho các bữa ăn hàng ngày của anh chị em công nhân.

Xem thêm: Suất ăn công nghiệp Thuận An